2018 döneminde Soycan İnşaat , yutiçi platformlardaki faaliyetlerini, gerçekleştirdiği Mühendislik-Tedarik-İnşaat esaslı “Anahtar Teslim” projeler ile ülkemizde, özellikle Marmara ve Ege Bölgelerinde başarı seviyesi ile Türk Müteahhitler arasında üstün bir pozisyon kazanmıştır. Ulaşılan pozisyonun da bir sonucu olarak, Soycan İnşaat yurtiçi faaliyetlerini, geniş deneyimli kadrosu ile bir çok yeni Bölgelere yönelmiştir. Türkiyede ilk taahhüt projesi yüklenilmiş ve bölgede faaliyete geçen ilk batılı şirketler arasında yer alınmıştır. Türkiye'nin önde gelen üstyapı ve altyapı yatırımları çerçevesinde pek çok proje referanslar arasına katılmıştır.